Članak u časopisu: ČIP 435
Pečenjarnica Ham-ham
datum/vrijeme
31.12.1989.