Članak u časopisu: ČIP 78
Park -šuma “Kraljevica” u Zaječaru (Natječajni rad)
datum/vrijeme
31.12.1958.