Nagrada Bernardo Bernardi
Palača Lešić-Dimitri, Korčula
Godina
2009.
Autori
Koautor

Tvrtka

Suradnici

povijesna evaluacija-dr.Igor Fisković, restauratorska istraživanja-Klaudija Pezzi, arheološka istraživanja-Vesna Zmajić, snimka postojećeg stanja-Kata Dubljević d.i.a., konzultant- Bojan Baletić d.i.a., glavni projektant - Roberto Vdović d.i.a., arhitektonska razrada- Andrijana Pozojević d.i.a., suradnici- Milan štrbac d.i.a., Sandra Momčilović d.i.a., Jasna Zmaić, d.i.a., Siniša Ilić d.i.a., Valentina Jakobović d.i.a., Samira El-Majzoub, konstrukcija- Egon Lokošek d.i.a., VIK i strojarstvo -Ivan Cetinić d.i.s., elektrika - Zvonimir Petar Gajšak, interijer-Attayut Piravinich, fotograf- Jasenko Rasol

Adresa

Ulica Don Pavla Poše 1 i 6