Osvrt na pisanje o arhitekturi XX. vijeka u Jugoslaviji u enciklopediji Larousse