Osnovni elementi i karakteristike prijedloga detaljnog urbanističkog plana centra Zagreba