Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1952 godina
Osnovne postavke idejnog uređenja budućeg grada Štipa
datum/vrijeme
31.12.1952.