Osnovna organizacija Grič: Biserka Jakovlić, izložba slika