Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1957 godina
Organizacija i rad centra za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta
datum/vrijeme
31.12.1957.