Članak u časopisu: ARHITEKTURA 146-147
Oprtalj – radovi na zaštiti i revitalizaciji
datum/vrijeme
31.12.1973.