Članak u časopisu: ARHITEKTURA 146-147
Okolina je proces-teoretske mogućnosti jedne nove prakse
datum/vrijeme
31.12.1973.