Dječji vrtići i škole u 21. stoljeću

U izdanju Orisa objavljena je arhitektonska monografija Odrastanje uz arhitekturu, Dječji vrtići i škole u 21. stoljeću koju potpisuju Borka Bobovec, Davor Mateković i Goran Rako.

Inovativnim pristupom čitatelja vodi kroz prikazane primjere arhitekture suvremenih vrtića i škola u Hrvatskoj i svijetu, gdje se na izravan način može usporediti trenutna situacija i pravac kojim ide hrvatska arhitektura. Iako se knjiga obraća dionicima koji neposredno utječu na izgradnju škola, sadrži i ogledna promišljanja i selektivno izložene informacije za interaktivni znanstveni, stručni i društveni diskurs u kojem nastaje škola kao arhitektonsko djelo. 

Za lakše i jednostavnije razumijevanje i mogućnost usvajanja i primjene kvalitetnih elemenata, odabrani su različiti primjeri koji su izvedeni nakon 2000. godine (ukupno 44 dječja vrtića i škole). 

Posebna pažnja posvećena je odabiru kojim se željelo pokazati da zgrade u kojima se odvija obrazovni proces, posebno u malim sredinama, postaju mjesta gdje se djeca prvi put susreću s oblikovanim prostornim odnosima i uče o kulturi građenja. Knjiga nudi vrijedan izbor domaćih i stranih odgojno-obrazovnih institucija, kao i savjete za buduća promišljanja o prostoru i kontekstu formiranja mladih generacija. 

Autori: Borka Bobovec, Davor Mateković, Goran Rako
Nakladnik: Oris d.o.o., Oris Kuća arhitekture
Za nakladnika: Andrija Rusan
Urednica: Ariana Štulhofer
Izvršni urednici: Ana Bedenko, Frano Petar Zovko
Recenzenti: Nikola Bašić, Tadej Glažar, Ines Nizić
Autor predgovora: Maroje Mrduljaš
Priprema tekstova: Borka Bobovec
Suradnici: Vedrana Jančić, Josip Sabolić
Lektura: Katarina Rožar
Prijevod (engleski): Branka Svetlin
Prijevod (njemački): Ivana Vrbec
Dizajn: Studio Puder / Ana Rako i Goran Raukar
Tisak: Tiskara Grafing
Naklada: 750
Zagreb, 2020.

Knjiga je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti RH.