Vijesti
Odgovori na pitanja natjecatelja – Mali Stradun
datum/vrijeme
28.07.2018.

ARHITEKTONSKO – URBANISTIČKI NATJEČAJ REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK

Natjecatelj(i)

1. U natječajnom elaboratu je za svaku katastarsku česticu dan uvjet/prijedlog buduće namjene građevine izgrađene na toj čestici. Je li u projektu prihvatljivo zamjeniti uvjetovane/predložene namjene dviju građevina? Recimo da je za građevinu na katastarskoj čestici “1” predviđena trgovina, a za građevinu na čestici “2” restaurant. Je li u tom slučaju moguće u građevinu na čestici “2” smjestiti trgovinu, a u građevinu na čestici “1” restaurant?

Ad.1.   Natjecatelji bi se načelno trebali pridržavati namjena navedenim u natječajnom programu obzirom da su one rezultat ankete provedene između vlasnika katastarskih čestica. Ipak, naglasak bi trebao biti na sveukupnoj fleksibilnosti i otvorenosti predloženog sistema čime bi se osigurala trajna aktualnost i primjenjivost konkretnog rješenja.

2.  Mora li svaka građevina na svojoj pripadajućoj parceli, imati ulazni pristup u prizemlju?

Ad.2.   Načelno se može pretpostaviti da bi svaka  građevina na svojoj građevinskoj/katastarskoj čestici trebala imati ulaz u prizemlju, ali se natjecateljima ostavlja mogućnost preispitivanja ove pretpostavke i predlaganja eventualnih alternativnih rješenja. Ocjenjivački sud će svako natječajno rješenje vrednovati ocijenjujući uspješnost sveukupnog koncepta prema kriterijima navedenim u uvjetima natječaja.

 3.  Smiju li se rekonstruirane građevine međusobno povezivati pješačkim mostovima na određenoj visini?

Ad.3.   Natjecatelji se pozivaju da preispitaju mogućnosti usložnjavanja i reinterpretacije pješačkih komunikacija unutar zadanog obuhvata vodeći računa o provedivosti rješenja. Pješački mostovi, ako se predviđaju, trebaju biti zasebni elementi koji se odvojeno realiziraju i o kojima ne smije ovisiti rekonstrukcija objekata.

OCJENJIVAČKI SUD

Zagreb, 27. srpanj 2018.