Članak u časopisu: ČIP 83
Od invencije do re – kreacije
datum/vrijeme
31.12.1959.