Članak u časopisu: ČIP 43
Objekti za fizički odgoj
datum/vrijeme
31.12.1955.