Objekt Filozofskog i Prirodno – matematičkog fakulteta sa Rektoratom i Sekretarijatom i društveno političkim organizacijama Saveza studenata Univerziteta u Novom Sadu