Članak u časopisu: ČIP 102
Obavještenje saveza arhitekata Jugoslavije o natječaju za Palaču pravde u Krakovu
datum/vrijeme
31.12.1960.