Članak u časopisu: ČIP 78
O restauraciji spomeniak Starog Dubrovnika
datum/vrijeme
31.12.1958.