Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1951 godina
O radu “Projektanta” arhitektonskog projektnog zavoda u Splitu
datum/vrijeme
31.12.1951.