Članak u časopisu: ARHITEKTURA 164-165
O radu na Generalnom prometnom planu grada Zagreba
datum/vrijeme
31.12.1978.