Članak u časopisu: ARHITEKTURA 184-185
Nova urbana struktura kao interpolacija – projekt Trga Francuske Republike u Zagrebu arhitekata I. Čižmeka, J. Matijevića, D. Milasa, D. Pološkog i A. Dragomanovića (voditelj projekta)
datum/vrijeme
31.12.1983.