Nominacija Viktor Kovačić – Ekološka farma crnih slavonskih svinja fajferica

Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’

Ekološka farma crnih slavonskih svinja fajferica | SKROZ | Cret Viljevski kraj Donjeg Miholjca

U kontekstu društvenih i gospodarskih okolnosti depopulacije i ekonomske degradacije, etičkih pitanja korištenja životinja u suvremenoj proizvodnji hrane, ali i u pogledu same prostorne intervencije, projekt Ekološke farme predstavlja rijedak i vrijedan iskorak. Projektom su reinterpretirane uobičajena dispozicija staja, njihov odnos prema slobodnom i otvorenom prostoru ispaše, ali i prostorna raspodjela funkcionalnih cjelina unutar staja, uvođenjem centralne galerije i pomičnih pregrada. Materijalnost i pojavnost arhitektonske intervencije, proizašle iz reinterpretacije tradicionalnih građevinskih elemenata, dovedena je do krajnje čitkosti i jezgrovitosti. Svi su arhitektonski elementi svedeni na tri osnovne skupine: betonsku bazu, drveno nadgrađe te pomične metalne elemente za prostorne i uporabne varijacije, što intervenciju čini jasnom, uvjerljivom i dosljednom. Shematska jasnoća drvene konstrukcije pronašla je svoj odraz u dvostrukim dijagonalnim brisolejima, koji uz nužnu ventilaciju i kontroliranu insolaciju, vanjskom i unutrašnjem prostoru nude kontinuiranu igru svjetla i sjene. Izvedba drvenog nadgrađa od lokalnog hrasta lužnjaka zaokružuje dosljednost projekta.

Autori: SKROZ

Projektni tim: Margita Grubiša, Marin Jelčić, Daniela Škarica, Ivana Žalac, Zvonimir Marčić

Suradnici: Luka Eškinja / Stabilnost d.o.o., Damir Šiljeg / Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, Davorin Gržan / VIKING PROJEKT d.o.o., Hrvoje Pongrac / INSPEKTING d.o.o.

Fotografije: Bosnić+Dorotić

Investitor: Dimitrije Simonović, Dragan Simonović, Domagoj Vida, Luka Mandić / Sin Ravnice d.o.o.

Izvođač: Drvene konstrukcije d.o.o.

Lokacija: Cret Viljevski, Zagrebačka ulica bb

Otvorenje Godišnje izložbe i dodjela Nagrada UHA-e planirani su u svibnju 2022. godine u Zagrebu.

UHA
Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197
Copyright © UHA