Nominacija Viktor Kovačić – Dječji vrtić u Gornjoj Stubici

Nominacija za Nagradu ‘Viktor Kovačić’

Dječji vrtić u Gornjoj Stubici | MVA / Mikelić Vreš Arhitekti | Gornja Stubica

Arhitektura dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici uspješan je primjer odmaka od zadane tipologije. Tlocrtna jasnoća postignuta je jednostavnim zoniranjem sadržaja uza središnju komunikaciju: skupne jedinice vrtića i jaslica orijentirane su prema jugu, a servisni prostori te prostori odgojitelja i uprave prema sjeveru. Linearno nizanje sadržaja nastavlja se na otvorenome: utilitarne, djelomično natkrivene terase skupnih jedinica prelaze u dječje igralište oblikovano kao poligon za raznovrsne igre i aktivnosti.

Središnja komunikacija, proširenjem u prostor više namjena te artikulacijom pratećih sadržaja skupnih jedinica oblikovanih kao kuća u kući, postaje unutarnja ulica, gradivi prostorni ambijent za različite načine korištenja. Oblikovanje krova donosi pomak od očekivanoga: jedinstvena krovna ploha pažljivo je raščlanjena u niz manjih višestrešnih krovova koji natkrivaju pojedine sadržaje i snažan su element unutarnjeg doživljaja prostora. Jednostavnost i kompaktnost volumena kuće postignute su jedinstvenom materijalizacijom krovnih ploha i ploha pročelja. Domišljatim arhitektonskim jezikom autori oblikuju okružje u kojem je djetetu istovremeno omogućeno razvijanje vlastite osobnosti i osjećaja pripadnosti društvenom prostoru, prvom s kojim se susreće izvan roditeljskog doma.

Autori: MVA / Mikelić Vreš Arhitekti 

Projektni tim: Marin Mikelić, Tomislav Vreš, Natalija Šarlija, Viktor Vdović

Investitor: Općina Gornja Stubica

Fotografije: Jure Živković

Lokacija: Gornja Stubica, Novo naselje 4

Otvorenje Godišnje izložbe i dodjela Nagrada UHA-e planirani su u svibnju 2022. godine u Zagrebu.

UHA
Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197
Copyright © UHA