Nominacija Neven Šegvić – Antonija Mlikota: Zadar

Nominacija za Nagradu ‘Neven Šegvić’

Antonija Mlikota | Zadar, obnova i izgradnja nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu | Izdavač: Školska knjiga d. d., Zagreb

Stanje u prostoru materijalizacija je stanja u društvu određenoga povijesnog trenutka. Rekonstrukcija ratom devastirane zemlje, u kojoj neizbježnost egzistencijalnih prioriteta diktira pravila ponašanja arhitekture, na primjeru je Zadra iz puke nužnosti pretočena u vrijednost. Modaliteti kojima je Zadar tijekom poslijeratnih desetljeća rekonstruirao urbano tkivo bombardiranjem razorenog poluotoka stoga su neiscrpan predmet mnogostrukih razina bavljenja znanosti i struke, te ih ova knjiga obrađuje temeljito i cjelovito. Osim sveobuhvatnog i detaljnog pregleda, od jednakog je značaja i problemski diskurs konflikata avangardnih koncepcija i materijalne stvarnosti, spomeničkih vrijednosti i suvremenih potreba, krucijalne interdisciplinarnosti i nedostatka kadra… stratificiran u slojevima njezine materije. Još uvijek otvorenim dilemama u domeni teorije, kao i pitanjima otvorenih enklava fizičkog prostora grada, nedvojbenim budućim fokusima interesa, ovom su knjigom podastrijeti temeljni uvidi. No unatoč svim kritičnim pozicijama, današnji Zadar prostorno opredmećuje metodološki inteligentan i anticipirajući, u svjetskim razmjerima jedinstveni postupak urbane obnove zahvaljujući naporu i sinergiji brojnih pojedinaca koji su joj se posvetili. I ova je knjiga, rezultat dugogodišnjih istraživačkih napora, posveta toj činjenici.

AUTORICA: Antonija Mlikota

IZDAVAČ: Školska knjiga d. d., Zagreb

ZA IZDAVAČA: Ante Žužul

UREDNIK: Deniver Vukelić

KREATIVNA DIREKTORICA: Ana Marija Žužul

ART-DIREKTORICA: Tea Pavić

RECENZENTI: Zlatko Jurić, Pavuša Vežić

GRAFIČKO-LIKOVNO OBLIKOVANJE: Željka Sambolek Mikota, Tea Pavić

GRAFIČKO-LIKOVNA UREDNICA: Snježana Engelman Džafić

GRAFIČKA PRIPREMA: Grafičko-likovna redakcija Školske knjige

LEKTORICA: Jasna Penzar

KOREKTORICA: Ivana Ujević

TISAK: Grafički zavod Hrvatske, d. o. o., Zagreb

Objavljivanje ove knjige potpomognuto je financiranjem Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

ISBN 978-953-0-60033-1

Zagreb, 2021.

UHA
Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197
Copyright © UHA