NO općine Zadar rasoisuje natječaj za izradu idejnog projekta stambeog objekta i regulacije predjela na Voštarici u Zadru