NO grada Zagreba raspisuje natječaj za izradu idejnog rješenja Doma Radničkog sveučilišta u Zagrebu