NO grada Osijeka raspisuje natječaj za izradu idejne osnovne stambene zgrade na Trgu Vladimira Nazora u Osijeku