Nagrada Neven Šegvić
Nedovršene modernizacije – između utopije i pragmatizma
laureat
Godina
2012.

Ova knjiga rezultat je dvogodišnjeg rada na projektu „Nedovršene modernizacije“ – projektu kojem je cilj bio istražiti dostignuća arhitekture i urbanizma na prostoru zemalja bivše Jugoslavije, u razdoblju od 1945. do 1991. godine. Knjiga obuhvaća niz studija slučaja (case study) kojima se, na odabranim primjerima, elaborira arhitektura i urbanizam u društveno-političkom kontekstu toga razdoblja, ali i sadašnje stanje i karakter. Riječ je o primjerima koji pokazuju većinu najvažnijih, mahom nedovršenih, procesa urbanizacije, a čija relevantnost je procijenjena na osnovu doprinosa oblikovanju javnog prostora.

Vremenski odmak od dvadesetak godina dovoljan je da se, iz današnjeg rakursa, pokuša objektivno sagledati i vrednovati to razdoblje – doba velikih projekata, kada su se arhitektura i urbanizam doživljavali kao javna, zajednička stvar, dio politike države. U tom kontekstu, rezultati istraživanja su od neizmjerne vrijednosti, njima se nedvosmisleno pokazuje da se urbanistička i arhitektonska ostvarenja na prostoru zemalja bivše Jugoslavije, sve do kraja 1980-ih, mogu smatrati ravnopravnim s onima na zapadu, a u nekim bi se slučajevima, mogla okarakterizirati i kao djela sa izraženijim vizionarskim karakterom.

Knjiga koja stoji pred nama nosi u sebi više slojeva, ona nas podsjeća na dijelom zaboravljene činjenice o arhitekturi i urbanizmu toga doba, uvodi nas u promišljanje o transformaciji pojma i ideje grada, no isto tako ona predstavlja i potencijalni putokaz novim istraživanjima, kojima će se, s dovoljnim vremenskim odmakom, konačno valorizirati naslijeđene vrijednosti toga razdoblja.