Natječaj za višenamjensku sportsku dvoranu u Zadru, rezultati