Natječaj za izradu rješenja turističkog ansambla Lučice u Petrovcu na Moru