Natječaj za izradu idejnog rješenja višenamjenske sportske dvorane u Zadru