Natječaj za izradu idejnog rješenja doma kulture u Boru