Narodni odbor grada banja Luke raspisuje natječaj za kompleks Kaštelov ćošak