Nagrada Viktora Kovačića za životno djelo arhitektima Marijanu Haberle za godinu 1969. i Slavku Löwy za godinu 1970.