Članak u časopisu: ČIP 428
Nagrada Sedam sekretara SKOJ – a za likovno djelo Lovri Artukoviću i Zlatku Juriću
datum/vrijeme
31.12.1988.