Na novoosnovanoj Velikoj školi arhitektonskih nauka beogradskog univerziteta završio je prvi trimestar – kakvi su rezultati postignuti?