Članak u časopisu: ARHITEKTURA 13-17
Na međunarodnom kongresu arhitekata u Lausanni
datum/vrijeme
31.12.1948.