Nagrada Viktor Kovačić - godišnja
Mrtvačnica na groblju u Viru
Godina
2013.
Autori
Koautor

Tvrtka

Suradnici

Ivana Gregurec Zagrajski, Zrinka Paleka, Bogdan Marov (fotograf)

Adresa

Vir groblje