Članak u časopisu: ČIP 288
Mogu li se obnoviti veliki ansambli
datum/vrijeme
31.12.1977.