Moderna galerija JAZU: Zagrebački salon – Slikarstvo, kiparstvo, grafika