Moderna galerija JAZU: Izložba društva likovnih umjetnika Slovenije