Nagrada Neven Šegvić
Moderna Arhitektura u Hrvatskoj
Godina
2007.