Članak u časopisu: ČIP 431
Miroslav Pavlinić, nagrada SAH – a za stambenu arhitekturu, 1987.
datum/vrijeme
31.12.1989.