Aktualno
MGIPU: ZAGREBAČKI GUP (PONOVNO) MORA NA DORADU
datum/vrijeme
17.11.2019.

Nakon brojnih istupa Društva arhitekata Zagreba, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Udruženja hrvatskih arhitekata, Hrvatske komore arhitekata, Udruge hrvatskih urbanista i Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja ponovno je obustavilo donošenje Izmjena i dopuna GUP-a.

“Nakon izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju i elaborat GUP-a, vidljivo je da isti treba dopuniti. Iako je nakon provedene ponovne javne rasprave o GUP-u zaprimljen dorađen elaborat, prema dopisu Ministarstva isti treba dodatno doraditi”, stoji u odluci Ministarstva.