Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Marijan Haberle
Godina
1973.