Članak u časopisu: ČIP 115
Mantegna na dvoru Gonzaga
datum/vrijeme
31.12.1962.