Makarska; povodom opsežnog zahvata u turistički kompleks Makarske