Članak u časopisu: ČIP 87
Makarska; povodom opsežnog zahvata u turistički kompleks Makarske
datum/vrijeme
31.12.1959.