Nagrada Neven Šegvić
Lavoslav Horvat: Kontekstualni ambijentalizam i moderna
laureat
Godina
2013.