Članak u časopisu: ČIP 636-637
Kuća Cipea, Nanjing, Kina, Hrvoje Njirić
datum/vrijeme
31.12.2007.