Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1954 godina
Kruševo, Makedonija, Tipska stambena gradnja
datum/vrijeme
31.12.1954.