Članak u časopisu: ARHITEKTURA 23-24
Konzervacija i restauracija arhitektonskih spmenika na terenu
datum/vrijeme
31.12.1949.